Dessa två ska sitta på ett ark tillsammans och är ritade av AinA. Det saknas en sittande docka med blå kläder.