Dessa två hör ihop men jag har inga uppgifter om dem.