Dessa två ska sitta på ett ark tillsammans och är ritade av AinA. Mössan har jag hittat i efterhand!