Birgit ska tydligen denna lilla flicka heta. I Danmark heter hon Irma.